گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ در آزمایشگاه پزشکی

به نام خدا از سری نوشته­­ های "برای آزمایشگاهیان نوشته ­ام" 7 1398/10/17 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 15189 در آزمایشگاه پزشکی* Step by step up to…

اصول ۵Q و اهمیت به‌کارگیری این اصول

به نام خدا از سری نوشته‌­­های برای آزمایشگاهیان نوشته‌­ام " 6 " 1398/2/12 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. اصول 5Q و اهمیت به‌کارگیری این اصول در برقراری سیستم مدیریت فراگیر کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی  Five…

اصول مستندسازی در آزمایشگاه پزشکی و نکات آن

به نام خدا از سری نوشته ­­های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام" 5 1397/10/20 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است.   اصول مستندسازی در آزمایشگاه پزشکی و نکات آن Principles of documentation in the medical laboratory and…

چگونگی رسم روندنما(فلودیاگرام) یا نمودار گردشی(فلوچارت)  برای هر فرایند در آزمایشگاه پزشکی

به نام خدا از سری نوشته­­ های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام" 4 1397/10/7 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. چگونگی رسم روندنما(فلودیاگرام) یا نمودار گردشی(فلوچارت)  برای هر فرایند در آزمایشگاه پزشکی  How to draw…

فرایند چیست؟

به نام خدا از سری نوشته­ ­های "برای آزمایشگاهیان نوشته ­ام" 3 1397/09/20 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ می­باشد. فرایند چیست؟ اهمیت رویکرد فرایندی در آزمایشگاه… ?What is the process ... The importance of the…

برای آزمایشگاهیان نوشته ام ۱

به نام خدا از سری نوشته های "برای آزمایشگاهیان نوشته ام" 1 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ میباشد. در آزمایشگاهتان رئیس نباشید، رهبر باشید و راهبری کنید… ...Don’t be a boss, Be a leader گردآوری و تدوین: دکتر صغری روحی…