فرایند چیست؟

به نام خدا از سری نوشته­ ­های "برای آزمایشگاهیان نوشته ­ام" 3 1397/09/20 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ می­باشد. فرایند چیست؟ اهمیت رویکرد فرایندی در آزمایشگاه… ?What is the process ... The importance of the…

برای آزمایشگاهیان نوشته ام ۱

به نام خدا از سری نوشته های "برای آزمایشگاهیان نوشته ام" 1 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ میباشد. در آزمایشگاهتان رئیس نباشید، رهبر باشید و راهبری کنید… ...Don’t be a boss, Be a leader گردآوری و تدوین: دکتر صغری روحی…