گالری

درباره صغری روحی دهنبه

با سلام

هریک از ما برای انجام کاری به این دنیای زیبا و فانی پا نهاده ایم. از قضا دست سرنوشت پای مرا به عرصه آزمایشگاه های تشخیص پزشکی باز کرد تا در این حوزه به مردم عزیز کشور ایران خدمت کنم.
حدود سی و اندی سال خدمت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ایران باعث شده تجربه گرانی به بهای گذران عمر کسب نمایم. در این مقطع از زمان ایجاد این سایت را با هدف ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ایران بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مانند استاندارد 15189 و آموزش مسائل مرتبط با فرایندهای مدیریتی، پشتیبانی و اصلی آزمایشگاه شامل مراحل پیش از انجام آزمون، انجام آزمون، پس از انجام آزمون و نهایتا تضمین کیفیت نتایج آزمون ضروری دانسته، با تار و پود وجودم به این موضوع اذعان دارم که مدیریت ابعادی دارد که در صورت توجه به همه آنها، مدیریت کیفیت در آزمایشگاه برقرار گردیده و در واقع "کار درست باید درست انجام شود" تا مزیت رقابتی برای آزمایشگاه فراهم شود. حائز اهمیت است که به این نکته اشاره شود که استقرار الزامات مربوط به کیفیت از استانداردهای مرتبط با آزمایشگاه هاي پزشکی، سبب پیشگیري از بروز خطا یا شناسایی به موقع آن شده و در نهایت منجر به بهبود مداوم خدمات آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکی کشور می گردد. این مهم متکی به دوسنگ زیر بنا شامل تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان بوده لذا آموزش اثربخش یکی از بهترین هدیه هایی است که یک مدیر می تواند به کارکنانش اهداء نماید تا توانمندی انجام درست کار درست را در ایشان ایجاد نماید. این موضوع به دلیل ایجاد ارزش مثبت در ذهنیت کارکنان، ضامن حفظ همکاران؛ با ارزش ترین سرمایه سازمانی در آزمایشگاه می باشد. اميدوارم با همكاري شما مخاطبین گرامی، پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحث مديريت كيفيت در آزمايشگاه هاي تشخیص پزشکی ایران ايجاد شود. لذا ضمن قدردانی پیشاپیش، پذیرای نظرات، پيشنهادات و مطالب علمي و فني که به پربارتر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك می نمايد بوده، این تعهد وجود دارد که مطالب و نظرات ارسالی با نام ارسال كننده در سایت اطلاع رسانی گردد.
با احترام دکتر صغری روحی