مرور برچسب

اصول 5Q یعنی چه؟

اصول ۵Q و اهمیت به‌کارگیری این اصول

به نام خدا از سری نوشته‌­­های برای آزمایشگاهیان نوشته‌­ام " 6 " 1398/2/12 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. اصول 5Q و اهمیت به‌کارگیری این اصول در برقراری سیستم مدیریت فراگیر کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی  Five…