الگو برای تهیه شناسنامه فرایند، پیوست ۱ به مقاله “فرایند چیست؟”

به نام خدا شناسنامه فرایند چیست؟ پیوست 1 به از سری نوشته ­­های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام 3"   با عنوان "فرایند چیست؟" با ارائه یک الگو برای ایجاد شناسنامه فرایند با ارائه لیستی از شاخص ‌های کیفیت در آزمایشگاه پزشکی …

برنامه‌­ریزی در آزمایشگاه پزشکی به شکل فرایندی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد…

به نام خدا از سری نوشته­­‌های "برای آزمایشگاهیان نوشته‌­ام" 8 1398/10/20 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. برنامه‌­ریزی در آزمایشگاه پزشکی به شکل فرایندی  برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 15189…

گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ در آزمایشگاه پزشکی

به نام خدا از سری نوشته­­ های "برای آزمایشگاهیان نوشته ­ام" 7 1398/10/17 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 15189 در آزمایشگاه پزشکی* Step by step up to…

اصول ۵Q و اهمیت به‌کارگیری این اصول

به نام خدا از سری نوشته‌­­های برای آزمایشگاهیان نوشته‌­ام " 6 " 1398/2/12 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. اصول 5Q و اهمیت به‌کارگیری این اصول در برقراری سیستم مدیریت فراگیر کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی  Five…

اصول مستندسازی در آزمایشگاه پزشکی و نکات آن

به نام خدا از سری نوشته ­­های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام" 5 1397/10/20 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است.   اصول مستندسازی در آزمایشگاه پزشکی و نکات آن Principles of documentation in the medical laboratory and…

چگونگی رسم روندنما(فلودیاگرام) یا نمودار گردشی(فلوچارت)  برای هر فرایند در آزمایشگاه پزشکی

به نام خدا از سری نوشته­­ های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام" 4 1397/10/7 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. چگونگی رسم روندنما(فلودیاگرام) یا نمودار گردشی(فلوچارت)  برای هر فرایند در آزمایشگاه پزشکی  How to draw…

فرایند چیست؟

به نام خدا از سری نوشته­ ­های "برای آزمایشگاهیان نوشته ­ام" 3 1397/09/20 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ می­باشد. فرایند چیست؟ اهمیت رویکرد فرایندی در آزمایشگاه… ?What is the process ... The importance of the…

برای آزمایشگاهیان نوشته ام ۱

به نام خدا از سری نوشته های "برای آزمایشگاهیان نوشته ام" 1 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ میباشد. در آزمایشگاهتان رئیس نباشید، رهبر باشید و راهبری کنید… ...Don’t be a boss, Be a leader گردآوری و تدوین: دکتر صغری روحی…